Ekologisk hudvård - Hur tänker vi miljö som helhet i företaget? Hur tänker vi miljö på Medevi ProSalus

 Ett företag måste alltid tänka på att uttnyttja resurser på ett effektivt sätt företagsekonomiskt. Vi som producent av ekologiska produkter känner att vi har ett extra stort ansvar att vara varsam med jordens resurser och vår miljö. Här berättar vi lite om en del av våra rutiner för att dra vårt strå till stacken.

Förpackningar

Hudvårdsprodukternas förpackningar består av antingen glas, PP-plast, PE-plast, eller PET-plast. Alla är återvinningsbara. Vi är med i FTI- Förpacknings och tidningsinsamlingen (Gröna punkten) och betalar årligen in en avgift till systemets kostnader. Läs mer på FTIs hemsida där du även som kunsument hittar många frågor och svar om återvinning.

Bioplast i förpackningar

De senaste åren har vi följt spännande forskning när det gäller bioplaster som med sitt växtbaserade utgångsmaterial inte tär på jordens resurser på samma sätt som oljeindustrins plaster. Visserligen blir de här förpackningarna upp till 300% dyrare än från konventionell plast, men vi anser ändå att det är den vägen vi måste gå. Som ett mindre företag tar det tid innan en övergång är möjlig men under 2017 kom de första förpackningarna med våra 4 olika tuber med salva. Råmatierialet i tuberna är socker.

Alla våra plastförpackningar läggs i återvinningen men om de skulle råka hamna i soppåsen så avges inga giftiga ämnen vid förbränning. Tänk på att även våra förpackningar av bioplast läggs i plaståtervinningen. 

 

Återanvänder

Vi återanvänder så mycket material som möjligt.

- Kartonger. Lagerkartonger används om och om igen för intern lagerhållning. Kartonger med inkommande leveranser återanvänds för utleverans till kund där det är möjligt. Vissa får följa med hem och används i täckodling i trädgården.

- Fyllningsemaballage, som fyllningspapper, bubbelplast, chips som skyddat inkommande leveranser återanvänds i utgående leveranser. 

- Baksidan på skrivpapper. När vi rensar papper i gamla pärmar så återanvänder vi de som är oskrivna på baksidan. De använder vi till interna utskrifter för ex bokföring, testutskrifter när vi jobbar med skyltar och broschyrlayouter etc.

- Plastpåsar. Tomflaskor och burkar ligger i en skyddande stor plastpåse inuti leveranskartongerna. De påsarna återanvänder vi som soppåsar, både internt och i de papperskorgar som glasspapper mm hamnar i utanför vår butik. Mindre påsar blir fyllningsmaterial i utleveranser.

- Oljefat. De oljefat vi får olja till hudvårdsprodukterna i återanvänds. Bla har vi bekanta som gjort stor grill med lock till trädgårdens grillfester.

- Större plastflaskor eller dunkar har emellanåt fått ett nytt liv som miniväxthus, krukodling, rundningsmärke vid segling mmm.

- 5 liter glasstråg från sommarens glassförsäljning i butiken är perfekta förpackningar att ha småsaker, eller sommarens bärskörd i. 

 

Sopsortering

Kan vi inte återanvända sorterar vi:

- Papper, som inte går att återanvända för nya utskrifter.

- Kartonger som är för smutisiga eller för stora för intern lagerhållning eller för att använda till utleveranser.

- Mjukplast som ej går att återanvända som ex fyllningsemballage vid utleveranser.

- Plastflaskor

- Metall

- Glas

- Kompost. Motala kommun med kringliggande kommuner har gått samman för att ta emot kompost både från företag, restauranger och privatpersoner. Det komposterbara materialet blir sedan biogas och det som blir över blir biogödsel. Vi är noga med att kaffesump, tepåsar äppelskrutt eller andra matrester i personalrummet går till kompostering. Någon enstaka gång händer det att råvaror från produktionen går samma väg. " En påse med matrester räcker till att köra en biogasbil 2,5 kilometer. På 1 000 bananskal kommer man 10 mil. " hälsar Jens Lövgren, miljösamordnare i Motala kommun.

 

Uppvärmning

Våra lokaler värms upp med bergvärme sedan våren 2018.

 

Ingredienser

Innehållet i Medevi hudvårdsprodukter är i många fall 100% ekologiskt. På innehållsförteckningen ser du vilka ingredienser som är ekocertifierade.